Competition

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՀԵՏ

Tekeyan Cultural Association - Montreal


ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՀԵՏ
1 mars 2024   7:30 PM
825 rue Manoogian, St-Laurent, H4N 125
Quebec - Canada

Գրական Երեկոյ

Սիրոյ եւ արդարութեան երգիչ

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ հետ

Ուրբաթ, Մարտ 1, 2024 երեկ. ժ. 7:30-ին

Մուտքը Ազատ

825 rue Manoogian, St-Laurent, H4N 125

Գեղարուեստական մշակում՝ Սամուէլ Քէօշկէրեան Ասմունք՝ Մարի Ճամպազեան, Սիլվա Ամատունի Տարօն Նազիրկանեան Երգ Դաշնակ` Ժագ Մաքսուտ

Back to the calendar