Festival

Հայաստանի Անկախութեան և Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Հիմնադրութեան &00 Ամեակի Փառատօն

Հ․Մ․Ը․Մ․ Այնճարի Մասնաճիւղին


Հայաստանի Անկախութեան և Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Հիմնադրութեան &00 Ամեակի Փառատօն
22 juin 2018   7:00 AM
Հ․Բ․Ը․Մ․ Համալիրին դիմաց
Anjar - Lebanon

Հովանաւորութեամբ Հ․Մ․Ը․Մ․ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան՝

ժամը 7:00-ին Սկաուտական շարքերու տողանցք՝ Փողերախումբի առաջնորդութեամբ

7:30-ին Պաշտօնական ձեռնարկ՝

- Կը բանախօսէ Եղբ․ Վաչէ Նաճարեան

- Գեղարուեստական Յայտագիր

8:30-ին Տօնավաչառ Քերմէս՝ Մասնակցութեամբ երգիչ՝ Հրաչ Կայծակեանի
Back to the calendar