Conference

Հող եւ Մշակոյթ // Terre et Culture

Հող եւ Մշակոյթ միութիւն


Հող եւ Մշակոյթ // Terre et Culture
22 juin 2018   8:30 PM
Վալանսի Սբ.Սահակ եկեղեցւոյ սրահի մէջ:
Valence - France

Հող եւ Մշակոյթ միութիւնը իր տարած գործունէութեան մասին պիտի զեկուցէ յառաջիկայ Ուրբաթ Յունիս 22-ին, ժամը 20.30-ին Վալանսի Սբ.Սահակ եկեղեցւոյ սրահի մէջ, մուտք սէն ժոզէֆ փողոցէն:




Back to the calendar