Theater

«Հարցաքննիչը» թատերական ներկայացում

Hamazkayin Quebec Bedros Atamian Theatre


«Հարցաքննիչը» թատերական ներկայացում
24 nov. 2023   8:00 PM
3400, rue Nadon, Montreal (QC) H4J 1P6
Quebec - Canada

Համազգային Քէպէքի Պետրոս Ադամեան թատերախումբը կը ներկայացնէ Ճ. Պ. Փրիսթլիի «Հարցաքննիչը» թատերախաղը, որ ոստիկանական քննութիւն մըն է՝ պարզելու երիտասարդ կնոջ մը մահուան պարագաները։

Թուական՝ 24, 25 եւ 26 նոյեմբեր 2023, երեկոյեան ժամը 8:00-ին։

Վայր՝ Սբ. Յակոբ ազգային վարժարանի Բաստրմաճեան սրահ։

Տոմսերը կրնաք ապահովել հեռաձայնելով Սիլվիին՝ (513) 773-9391 կամ Թամարին՝ (514) 297-5910:

Back to the calendar