Conference

ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ԳՐՈՂՆԵՐԸ

Hamazkayin Quebec


ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ԳՐՈՂՆԵՐԸ
29 févr. 2024   7:30 PM
3490 rue Oliver-Asselin, Montreal, QC H7J1L6
Quebec - Canada

ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ԳՐՈՂՆԵՐԸ

Ծանօթացում Արցախցի գրողներու հետ

Հերմինէ Աւագեան

Վիտալի Պետրոսեան

Վարդան Յակոբեան

Նորեկ Գասպարեան

Սերգէյ Սաֆարեան

Տաթեւ Սողոմոնեան

29 Փետրուար, 2024-ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին «Արմէն-Կարօ եւ Շաքէ Կէօնճեան» կեդրոն:

Back to the calendar