Comedy

VAY GRIG GRIG 2

IEROSEVENTS


VAY GRIG GRIG 2
1 oct. 2023   4:00 PM
All. de Champagne54500 Vandœuvre-lès-Nancy
La Salle des fêtes Bernie Bonvoisin
Grand-Est - France

Վերջապես!!!

Երկար սպասված հանդիպումն իրականանում է:

Սիրված ստենդափեր, հումորիստ Գրիգ Գևորգյանը իր "Վայ Գրիգ,Գրիգ" ստենդափ ներկայացումով հանդես կգա Ֆրանսիայում:

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26 ժամը 20:00 ՄԱՐՍԵԼ (107 BIS BD JEANNE D’ARC 13005 MARSEILLE) Cabaret Letoile Bleue

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28 ժամը 20:00 ՓԱՐԻԶ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29 ժամը 20:00 ԼԻՈՆ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30 ժամը 19:00 ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 01 ժամը 16:00 ՆԱՆՍԻ

Շտապեք ձեռք բերել տոմսերը!

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար հեռախոս՝ 0749175869 0665002343

Back to the calendarGoogle Ads