Conference

Մենք Ենք Մեր Գրողները

Համազգային Quebec Sanahin


Մենք Ենք Մեր Գրողները
29 févr. 2024   7:30 PM
3490 Rue Oliver Asselin, Montreal, Quebec, H7J 1L6
Quebec - Canada

Գրական ձեռնարկ, կազմակերպութեամբ Համազգային Քէպէք Սանահին մասնաճիւղի գրական յանձնախումբին։ 29 Փետրուարին ժամը 7:30ին, ծանօթացնելու Արցախցի գրողներու, միասին վայելելու մտերմիկ պահեր եւ տեղեկանալու անոնց ներկայ ստեղծագործական պայմաններուն։

Back to the calendar