Concert

Tigran Hamasyan

Shvanidzor House of Culture


Tigran Hamasyan
22 avr. 2024   6:05 PM
Shvanidzor House of Culture
Syunik - Armenia

After Pskhu Khut Hill concert on April 21st we are going to go down to Shvani Dzor village to play in this abandoned soviet era cultural house. This beautiful space needs some renovation otherwise it will soon be gone, let’s make sure we won’t let this happen!

See you there!

Ապրիլի 21-ին Փսկու Խութի համերգից հետո մենք պատրաստվում ենք գնալ Շվանիձոր գյուղ՝ նվագելու խորհրդային ժամանակաշրջանի այս լքված մշակութային տանը։

Այս գեղեցիկ վայրն ունի որոշակի վերանորոգման կարիք, այլապես այն շուտով կվերանա։

Ուստի եկեք այնպես անենք, որ թույլ չտանք նման բան։

Կհանդիպենք Շվանիձորում։

🔗 Registration link: https://bit.ly/3Thws2Q


Booking


Back to the calendar