Theater

Անավարտ Դատ

Գավիթ թատրոն


 Անավարտ Դատ
3 mai 2019   7:30 PM
Eglise Sainte-Marie d'Issy-les-Moulineaux
6 Avenue Bourgain
92130 Issy-les-Moulineaux
Île-de-France - France

ԱՆԱՎԱՐՏ ԴԱՏ

Հեղինակ և ռեժիսոր Համլետ Ղալեչյան

Հալետ Ղալեչյան / Հմայակ Հակոբյան / Արգիշտի Սարգսյան

Nrani / Eglise Apostolique Arménienne / Գավիթ թատրոն

Tél.: 06 50 66 83 85

01 46 44 28 52
Back to the calendar