Conference

ՀՕՄ-ի Օր Նուիրուած Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100ամեակին

Աւստրալիոյ Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային Վարչութիւն


ՀՕՄ-ի Օր Նուիրուած Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100ամեակին
6 mai 2018   5:30 PM
The Armenian Cultural Centre (Agoump)
259 Penshurst St Willoughby NSW , 2068
Willoughby - Australia

Հիւր բանախօս՝

Լրագրող եւ յօդուածագիր ընկհ․ Հուրի Մայիսեան Մկրտիչեան

Թեմա՝ «Հայ կնոջ ներկայութիւնը եւ դերակատարութիւնը Առաջին Հանրապետության մէջ»

Գեղարվեստական Պատլաճ Ծրագիր

Հրաւիրուած է համայն գաղութը / Մուտքը ազատ է
Back to the calendar