Conference

Գրքի շնորհանդես ՆԱՄ-ում | Book Presentation at NAI

Naregatsi Art Institute


Գրքի շնորհանդես ՆԱՄ-ում | Book Presentation at NAI
2 juil. 2019   7:00 PM
16/1 Vardanants
Yerevan - Armenia

Հուլիսի 2-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա Քրիստինե Պետրոսյանի «Ապրել» գրքի շնորհանդեսը:

Միջոցառմանը Քրիստինե Պետրոսյանը կներկայացնի գրքի բովանդակությունը, երեկոն հագեցած կլինի նաև երաժշտական կատարումներով:

Քրիստինե Պետրոսյանը դասավանդում է Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում:

Մուտքն ազատ է:

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On July 2nd, at 7:00 pm, Naregatsi Art Institute will host the presentation of Christine Petrosyan’s book "To Live".

At the event, Christine Petrosyan will present the content of the book and the event will be accompanied by musical performances.

Christine Petrosyan teaches at Haybusak University in Yerevan.

Admission is FREE.

Phone · +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar