Commemoration

Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­ն


Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման
8 déc. 2019   7:00 PM
«Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս
Attica - Greece

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, սի­րո­ւած ու յար­գո­ւած հանգուցեալ ա­տե­նա­պետ, ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի հե­ղի­նա­կած եր­կու գիր­քե­րը՝ «­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» (հրա­տա­րա­կո­ւած՝ ­Մա­յիս 2018ին) եւ «­Սի­րա­յին զրոյց Ե­րե­ւա­նին հետ» (հրա­տա­րա­կո­ւած՝ Դեկտեմբեր 2018ին)։

­Գիր­քե­րու մա­սին կը խօ­սի ընկ. ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեան. Ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով ե­լոյթ կ’ու­նե­նան՝

Ս­տե­փան ­Թե­քի­րեան (դաշ­նակ-երգ), ­Վա­հան ­Գալս­տեան (տու­տուկ), ­Լեֆ­թե­րիս ­Խա­վու­ծաս (կի­թառ)։

Ե­րե­կո­յին իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բը, բե­մադ­րու­թեամբ՝ Ա­լեք­սիս ­Սա­րի­յեա­նի։

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թիւն

Το Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σωματείο Χαμαζκαίν διοργανώνει "Αναλόγιο" των βιβλίων του εκπλιπόντος Πρόεδρου του σωματείου κου Χοβσέπ Μπαραζιάν.

Θα προλογίσει ο κος Μιχράν Κιουρντογλιάν.

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Δεκεριάν (πιάνο - φωνή)

Βαχάν Καλστιάν (ντουντούκ)

Λευτέρης Χαβουτζάς ( κιθάρα)

Συμμετέχει η θεατρική ομάδα του σωματείου

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σαριγιάν
Back to the calendar