Mass

Սրբուհի Ռիթայի Տարեկան Ուխտի Օր

Մխիթարեան Դպրեվանք / Mekhitarist Seminary


Սրբուհի Ռիթայի Տարեկան Ուխտի Օր
19 mai 2024   5:00 PM
Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի շրջափակին մէջ:
Beirut - Lebanon

Կը մատուցանէ և յաւուր պատշաճի կը քարոզէ`

Հոգեշնորհ Հ. Մեսրոպ Թ. Ծ. Վրդ. Սիւլահեան Մեծաւոր Մխիթարեան Միաբանութեան Միջին Արեւելքի

Ս. Պատարագին կը յաջորդէ Վարդերու օրհնութիւն, նշխարհամբոյր ու մատաղօրհնէք:

Ծանօթ.՝ Վարդ կամ հորթի միս նուիրելու ուխտ ընողներէն կը խնդրուի նախօրօք հեռաձայնել հետեւեալ թիւին.- 81 531 611:

Երթեւեկութիւնը ապահովուած է:

Կեդրոններ`

* Պուրճ Համուտ, քաղաքապետարանի դաշտի մուտք

* Զալքա, Ս. Խաչ եկեղեցի

Մեկնումի ժամեր՝

Կ.Ե. 4:00-ին եւ 4:30-ին

Back to the calendar