Concert

Ձօն Կոմիտաս Վարդապետի Ծննդեան 150-ամեակին

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբը


Ձօն Կոմիտաս Վարդապետի Ծննդեան  150-ամեակին
13 déc. 2019   8:00 PM
Ս. Վարդանանց Եկեղեցի
Պուրճ Համուտ
Beirut - Lebanon

Բարձր հովանաւորութեամբ Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Արամ Ա Կաթողիկոսի

Ձօն Կոմիտաս Վարդապետի Ծննդեան 150-ամեակին

Ելոյթ կ'ունենայ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբը

Խմբավարութեամբ Հոգշ․ Տ․ Զաւէն Վրդ․ Նաճարեանի
Back to the calendar