Feast

Spectacle de Noël armenien

Association Nrani


Spectacle de Noël armenien
22 déc. 2019   2:00 PM
6 Avenue Bourgain, Issy les Moulineaux, à l Église Apostolique Armenienne.
Et, 4 rue l Armée d'Orient à Paris
Île-de-France - France

Դե ինչ , սիրելի Ֆրանսաբնակ հայեր ,հաշված օրեր են մնացել կայանալիք Ամանորյա "Կախարդական աստղ " հայկական ներկայացմանը՝ Իսսի Լե Մուլինոյում և Փարիզում ։Մեր հյուրն է Մոսկվայի "Գավիթ " թատրոնը։ Միասին ուրախ նշենք այս գեղեցիկ օրը և Ձմեռ պապի գալուստը։Եվ վերջապես ուրախացնենք օտար ափերում մեծացող հայ մանուկներին: Եվ այսպես. դեկտեմբերի 22_ին Իսսի Լե Մուլինո_հայ Առաքելական Եկեղեցում ,ժամը 14_ին և դեկտեմբերի 23_ին՝ Փարիզում ՝ժամը 15_ին_theatre Montmartre Galabru .Նման առիթներ հազվադեպ են լինում ։Համեցեք.0650668385

😊💞🌺🦋 Chers amies, Il reste quelques joures avant la représentation du Nouvel An "Etoile Magique" à Issy Le Moulineaux et à Paris. Notre invité est le Théâtre "Gavit" de Moscou. Célébrons ensemble cette belle journée et l'arrivé du Père Noël et enfin, nous nous réjouirons des enfants arméniens qui grandissent sur les rives du monde.Vous êtes bienvenue. Contactez pour les billets : 0650668385.A bientôt 💖😊
Back to the calendar