Feast

Ամառնային Պտոյտ

Hamazkayin Central


Ամառնային Պտոյտ
27 juil. 2024   7:30 AM
Պուրճ Համուտի Նախկին Wooden Backery-Ին Առջեւէն
Beirut - Lebanon

Դէպի Հիւսիս՝

Ballou3at Bal3a, Tannourine, Mar Antonios Church, Douma, Mar youh7anna kfar7ay and Douma Old souks

Նախաճաշ, Ճաշ եւ անակնկալներ։

Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել 03556351 կամ 03097808 թիւերուն

Սակ՝35$

Back to the calendar