Concert

ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹ

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարան


ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹ
16 juin 2018   8:00 PM
Մեսրոպեան Վարժարանի բակին մէջ
Beirut - Lebanon

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարան

Հրաւէր՝ Ուրախ Երեկոյի Մը Համար

ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹ

Տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ 16 Յունիս 2018

Երեկոյան ժամը 8:00-ին

Մեսրոպեան Վարժարանի բակին մէջ
Back to the calendar