Commemoration

Վարդանանց Տօնահանդէս

Ս. Փրկիչ


Վարդանանց Տօնահանդէս
27 févr. 2019   8:00 PM
Յովհաննէս Պօղոսեան Թատերասրահ
Bourj Hammoud - Lebanon

«Վարդանանց Տօնահանդէս», Չորեքշաբթի 27/02/2019ին, երեկոյեան ժամը 8ին, Յովհաննէս Պօղոսեան Թատերասրահին մէջ, Պուրճ համուտ։
Back to the calendar