Mass

«Անարատ Յղութեան» վերանորոգ Եկեղեցական Սրահին բացումը

Քեսապի Հայ Կաթողիկէ Ս. Միքայէլ վանք


 «Անարատ Յղութեան» վերանորոգ Եկեղեցական Սրահին բացումը
4 août 2018   6:00 PM
Քեսապի Հայ Կաթողիկէ Ս. Միքայէլ վանք
Latakia - Syria

Հովանաւորութեամբ՝

Արհիապատիւ Տէր Գէորգ Եպս. Ասատուրեանին

Ընդհանուր Փոխանորդ Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ թէմին,

Քեսապի Հայ Կաթողիկէ Ս. Միքայէլ վանքը

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզի Ս. Կոյս Աստուածածնի

«Տիրամայր Քեսապի» արձանի օծումին

Շաբաթ՝ 4 Օգոստոս 2018-ին, երեկոյեան ժամը 6.00-ին տեղի

պիտի ունենայ «Անարատ Յղութեան» վերանորոգ

Եկեղեցական Սրահին բացումը գեղարուեստական յայտագիրով:
Back to the calendar