Theater

"ԻՄ ՏՈՒՆԸ" կամ անկախ ամեն ինչից

Narek Armeense Culturele Vereniging, Kortrijk


"ԻՄ ՏՈՒՆԸ" կամ անկախ ամեն ինչից
20 mai 2018   5:00 PM
Aalbekeplaats 8511 Kortrijk België
Belgium

Կատակերգություն 1 գործողությամբ

Գլխավոր դերերում՝ Հայկ Սարգսյան և Գոհար Սարգսյան

Տոմսերի արժեքը՝

Մինչև 10 տարեկան երեխաների համար - 5€

Մեծահասակների համար - 10€

Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել տեղում կամ նախորոք պատվիրել www.narek.be կայքէջում տեղակայված տվյալներով ։
Back to the calendar