Dance

Գայեանէ

Hamazkayin Art Schools - Lebanon


Գայեանէ
19 mai 2024   6:00 PM
Տըպպայէի «Էմիլ Լահուտ» հանդիսասրահին մէջ։
Beirut - Lebanon

Համազգայինի "Քնար" պարախումբի և "Գայեանէ" պարի և Պալէի դպրոցներու ելոյթներ

*Ուրբաթ 17 Քնար` ցերեկոյթ աշակերտական

*Շաբաթ 18 Քնար` երեկոյթ

*Կիրակի 19 "Գայեանէ" պարի և պալէի ելոյթ մասնակցութեամբ "Քնար" պարախումբին

Տոմսերը ապահովելու համար հեռաձայնել` 03602342 (Գայեանէ) և 03 690976 (Քնար) թիւերուն

Back to the calendar