Theater

Սլավոմիր Մրոժեկ ԲԱՑ ԾՈՎՈՒՄ

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Սլավոմիր Մրոժեկ ԲԱՑ ԾՈՎՈՒՄ
28 nov. 2023   7:00 PM
ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ
Kotayk - Armenia

თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური

პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

ԹԲԻԼԻՍԻԻ ՊԵՏՐՈՍ ԱԴԱՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ ԺԱՄԸ 19:00-ԻՆ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ ԺԱՄԸ 19:00-ԻՆ ՀԹԳՄ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ ԺԱՄԸ 18:00-ԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ Ա. ԽԱՐԱԶՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԹԱՏՐՈՆՈՒՄ

სლავომირ მროჟეკი ღია ზღვაში

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ المارة ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Սլավոմիր Մրոժեկ ԲԱՑ ԾՈՎՈՒՄ

Բեմադրությունը` ԱՐՄԵՆ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐՅԱՆԻ ԵՎ ԱՐԹՈՒՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ

Նկարչական ձևավորումը՝ ՄԱՅԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ

Երաժշտական ձևավորումը՝ ՆԱՐԵԿ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐՅԱՆԻ

დავით

ԴԱՎԻԹ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ბარსეგიანი

ԲԱՅԱՆԴՈՒՐՅԱՆ

ნარეკ

ბაიანდურიანი

ԷԴՈՒԱՐԴ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

მურადიანი

სიმონიანი

ՍԻՄՈՆՅԱՆ

არამ მიქაელიანი

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი არმენ ბაიანდურიანი Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար՝ ԱՐՄԵՆ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐՅԱՆ

Back to the calendar