Concert

Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

Հա­մազ­գա­յին


Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ
28 sept. 2019   9:00 PM
Pallas
Voukourestiou 5, Athina 105 64
Attica - Greece

Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար

Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ

Ուր­բաթ՝ 27 եւ Շաբաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս»

հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ,

հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ

«­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին միու­թեան:

«­Հա­մազ­գա­յին»ի կող­մէ

կա­տա­րո­ւած յա­տուկ

դա­սա­ւո­րու­մով, կա­րե­լի է 27-28 Սեպտեմբերի

տոմ­սակներ ա­պա­հո­վել 20%

զեղ­չով՝ ա­ռա­ջին, երկ­րորդ

եւ եր­րորդ բա­ժին­նե­րուն մէջ,

(Α, Β, Γ ζώνη) հե­տե­ւեալ կայ­քէ­ջէն՝ https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-pallas/ara-malikian/,

գոր­ծա­ծե­լով «hamazgayingreece»

օ­րի­նա­գի­րը (κωδικός).

Ու­շադ­րու­թիւն

Զեղչը միա՛յն «viva.gr» կայ­քէ­ջին հա­մար է

եւ ե­լեկտ­րո­նա­յին տոմ­սա­կին պա­րա­գա­յին:

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»ի ՇՐՋ. ­ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ARA MALIKIAN

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού Ara Malikian με την ορχήστρα του, έρχεται στο Θέατρο Παλλάς, την Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Για κρατήσεις εισιτηρίων www.viva.gr

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου "Χαμασκαίν".

Όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια για 27-28 Σεπτεμβρίου μέσω viva.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό ➡️hamazgayingreece, θα έχουν έκπτωση 20%, στις ζώνες Α,Β και Γ.
Back to the calendar