Conference

Հանդիպում-դասախոսություն ՆԱՄ-ում | Meeting-lecture at NAI

Naregatsi Art Institute


Հանդիպում-դասախոսություն ՆԱՄ-ում | Meeting-lecture at NAI
14 déc. 2021   7:00 PM
Admission is FREE.
Address: 16/1 Vardanants, Yerevan
Yerevan - Armenia

Դեկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա հանդիպում-դասախոսություն իրաքահայ պատմաբան Պետրոս Թովմասեանի հետ:

Հանդիպմանը Պետրոս Թովմասեանը կխոսի «Նարեկայ վանքը պատմութեան քառուղիներուն» գրքի մասին, որտեղ ներկայացված է Նարեկավանքի պատմության համահավաք ուսումնասիրությունը։

Պետրոս Թովմասեանը հանդիսանում է նաև «Հայկական լեռնաշխարհը եւ Միջագետքը» (Հին ժամանակներէն մինչեւ 1 թ. Ք.ե.), «Աբբասեան խալիֆայութեան պատմութեան վերջին պատմաշրջանը եւ հայութիւնը» (991-1258 թթ.), «Արարատ-Ուրարտուն Աստուածաշունչի ընդմէջէն» (Ուրարտու-Ասորտանեան պատմական երկարատեւ պայքարի ազդեցութիւնը Իսրայէլի եւ Յուդայի թագավորութիւններու պատմութեան վրայ) և «Վարագավանքը պատմութեան քառուղիներուն» աշխատությունների հեղինակը:

Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 16/1

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On December 14th, at 7:00 pm, the Naregatsi Art Institute will host a meeting-lecture with Iraqi-Armenian historian Petros Tovmasean.

During the meeting, Petros Tovmasean will speak about the work "Narekavank Monastery on the crossroads of history", which presents the collective study of the history of the Narekavank.

Petros Tovmasean is also the author of the works "The Armenian Highlands and Mesopotamia" (From Ancient Times to 1 BC), "Abbasid caliphs of Armenian descent" (991-1258), "Ararat-Urartu in the midst of the Bible" (The Impact of the Long Urartu-Assyrian Historical Struggle on the History of the Kingdoms of Israel and Judah) and "Varagavank on the Crossroads of History".

Admission is FREE.

Address: 16/1 Vardanants, Yerevan

Phone · +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar