Dance

«Պարո՛վ» ավանդական պարերի բաց դաս, Գագիկ Գինոսյանի հետ

Gandzak - Գանձակ


«Պարո՛վ» ավանդական պարերի բաց դաս, Գագիկ Գինոսյանի հետ
11 nov. 2019   12:30 PM
Rue du Gaz 83, 1020 Bruxelles
Brussels-Capital - Belgium

English text below ⬇️

«Գանձակ» ավանդական պարի խումբը սիրով հրավիրում է ավանդական պարերի բաց դասի,որը կվարի՝ Կարին ավանդական երգի և պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար,ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը:

Կծանոթանանք ու կսովորենք հայ ազգի դարերով եկած մշակույթի անգին գոհարներ հանդիսացող աշխատանքային,ռազմական,ծիսական,համայնքային և այլ տեսակի պարեր:

Պարո՛վ դառնանք մի ամբողջություն՝ ուս ուսի,ձեռք ձեռքի տված վերադառնանք մեր արմատներին:

Դռները բաց են բոլորի առաջ:

Gandzak traditional dance group is inviting you to a dance workshop lead by Gagik Ginosyan - Artistic Director of "Karin" Traditional Song & Dance Ensemble, Honored Artist of the Republic of Armenia. This is an exceptional opportunity to learn unique samples of work, war, ritual, social and other dances passed through ages and generations. With an inexplicable power these cultural treasures will unite our minds and hearts.

Hand-to-hand, shoulder-to-shoulder #dance it to the true origin of yours!

The entrance is free.
Back to the calendar