Concert

Element Band at Bak75

Deem Communications and Բակ75 - BAK75


Element Band at Bak75
10 août 2019   9:00 PM
Բակ75 - BAK75
Yeznik Koghbatsi 75, 0002 Yerevan
Yerevan - Armenia

Element Band is in Armenia again.

On August 10, Element Band will be at Bak75, where Ara Dabandjian and Soseh Aramouni will perform Armenian folk songs magically laced with Flamenco, Greek, French and more melodies of contemporary folk music․

Join us and enjoy an amazing experience with Element Band in one of Yerevan's coziest setting.

An unforgettable night awaits you!

And also crazy AFTERPARTY starting from 23:00

August 10, 21:00 at Bak75

Tickets: AMD 4,000

Seats are limited, hurry and get your tickets.

For more information: +374 10 50 75 75

Էլեմենտ բենդը կրկին Հայաստանում է!

Օգոստոսի 10-ին սպասեք Էլեմենտ Բենդին Բակ75-ում, որտեղ Ara Dabandjian-ը և Soseh Aramouni-ն հանդես կգան համերգային ծրագրերով՝ ներկայացնելով հայկական ֆոլկի, ֆլամենկոյի, հունական, ֆրանսիական և ազգային այլ ժամանակակից մոտիվները:

Միացեք մեզ որակյալ երաժշտություն վայելելու ու երեկոն հիշարժան դարձնելու:

Ինչպես նաև խենթ AFTERPARTY սկսած 23:00-ից:

Հանդիպում ենք Բակ75-ում, Օգոստոսի 10-ին, 21:00-ին

Տոմսերի արժեքը` 4000 դրամ

Շտապե՜ք․ Տեղերը խիստ սահմանափակ են:

Մանրամասների համար՝ +374 10 50 75 75
Back to the calendar