Conference

Գրքի շնորհանդես ՆԱՄ-ում | Book Presentation at NAI

Naregatsi Art Institute


Գրքի շնորհանդես ՆԱՄ-ում | Book Presentation at NAI
3 juil. 2019   7:00 PM
16/1 Vardanants
Yerevan - Armenia

Հուլիսի 3-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա սիրիահայ գրող Սևան Հանեշյան-Պետուրյանի «Արեգնատենչ հորիզոններ» բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուի շնորհանդեսը:

Գրքում տեղ գտած բանաստեղծություններն արտահայտում են հեղինակի երազանքները, հոգու թռիչքը, մտորումները, հույզերը, սերը ծննդավայր Քեսաբի հանդեպ, ինչպես նաև վերհուշի տեսքով ներկայացվում են դրվագներ մանկությունից և պատանեկությունից:

Սևան Հանեշյան-Պետուրյանը ծնվել է Քեսաբում: Ավարտել է Լաթաքիայի համալսարանի տնտեսագիտության բաժինը: Նրա բանաստեղծությունները տպագրվել են բազմաթիվ թերթերում և ամսագրերում:

Սևան Հանեշյան-Պետուրյանը հանդիսանում է Սիրիայի գրողների միության և Հայաստանի գրողների միության անդամ:

Մուտքն ազատ է:

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On July 3rd, at 7:00 pm, Naregatsi Art Institute will host the presentation of the first anthology of Syrian-Armenian poet Sevan Haneshian-Bedourian’s poems under the title “Horizons with the Desire for the Sun”.

Through the poems of the book the poet shows the leap of her soul and presents her dreams, thoughts and emotions, her love for her hometown Kessab and shares memories of her childhood and teenage years.

Sevan Haneshian-Bedourian was born in Kessab and graduated from the Department of Economics at the University of Latakia. Her poems have been published in a number of newspapers and magazines.

Sevan Haneshian-Bedourian is a member of the Union of Writers of Syria and Armenia.

Admission is FREE.

Phone · +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar