Dance Show

Ձայն մը հնչեց

Գանձակ - Gandzak


Ձայն մը հնչեց
10 nov. 2019   7:00 PM
Stadsschouwburg Mechelen
Keizerstraat 3, 2800 Mechelen
Antwerp - Belgium

Նոյեմբերի 10-ին, ժամը 19:00-ին Բելգիայի Մեխելեն քաղաքում տեղի կունենա «Գանձակ» ավանդական պարի խմբի «Ձա՜յն մը հնչեց» խորագրով մենահամերգը: Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել հետևյալ հղումով`

https://ti.to/gandzak/armenian-traditional-dance-show

կամ պատվիրել զանգահարելով

+32 487 44 80 38 | +32 497 06 96 36

հեռախոսահամարներին:

"Gandzak" Armenian traditional dance group invites everybody to its debut recital, which will take place on 10 November at 19:00 in Mechelen. Let’s hear the sound of the Armenian spirit.

Tickets: https://ti.to/gandzak/armenian-traditional-dance-show

Info: +32 487 44 80 38 | +32 497 06 96 36

Le 10 novembre à 19h00 aura lieu le concert du groupe de danse "Gandzak". Venez écouter le son de l'esprit arménien et découvrir nos dances traditionnelles. Nous vous attendons avec plaisir!

Réservations: https://ti.to/gandzak/armenian-traditional-dance-show

Infos: +32 487 44 80 38 | +32 497 06 96 36

Armeense traditionele dansgroep, Gandzak, nodigt jullie allen uit op de solo dansvoorstelling van Gandzak die zal plaatsvinden op 10 november om 19 uur.

Tickets: https://ti.to/gandzak/armenian-traditional-dance-show

Info: +32 487 44 80 38 | +32 497 06 96 36
Back to the calendar