Film Screening

«Կյանքի դպրոց» ֆիլմի դիտում

Գյումրու «Երիտասարդական պալատ»


«Կյանքի դպրոց» ֆիլմի դիտում
20 févr. 2020   3:00 PM
Abovyan 133/3
Shirak - Armenia

«Դուք երբեք չեք կարող ժամանակ «գտնել» ինչ-որ բանի համար: Եթե Ձեզ ժամանակ է պետք, ուղղակի վերցրեք այն » :

Չարլս Բրաքսթոն

Մենք կարող ենք փոխել ինչ֊որ մեկի կյանքը` դառնալով շրջադարձային մեկը ՀԵՆՑ իր կյանքում։ ՀԵՆՑ այդ մարդիկ են,որ մեզ սովորեցնում են գնահատել ժամանակը,արժևորել կյանքն ու մեր ունեցած ամեն վայրկյանը,ՀԵՆՑ նրանք են,որ սովորեցնում են երջանիկ լինել...

Մարդ֊ուսուցիչներ,ովքեր ամենադժվար պահերին հայտնվում են մեր կյանքում` նշմարելով ելքը...

Կյանքը լավագույն ուսուցիչն է...

Կյանքը լավագույն դպրոցն է,որը դժվար է ավարտել գերազանցությամբ ...

🎬 Եկեք միասին տեղափոխվենք ֆիլմերի աշխարհ և փորձենք սերտել կյանքի դասերը...

Դե ինչ, փետրվարի 20֊ին, ժամը` 15:00-ին Գյումրու «Երիտասարդական պալատ» ՀՈԱԿ-ում դիտելու ենք «Կյանքի դպրոց» ֆիլմը։

Սիրով սպասում ենք!!

Մանրամասների համար կարող եք դիմել Գյումրու «Երիտասարդական պալատ»:

🔺️ Հասցե՝ Աբովյան փ.133/3

☎️ (0312) 5 05 75

📩 ypcnco@gmail.com
Back to the calendar