Dinner

Ճաշկերոյթ-Պարահանդէս

Mousaleranjar Մուսալեռ-Այնճար


Ճաշկերոյթ-Պարահանդէս
20 juil. 2024   8:00 PM
Anjar, Lebanon Ճաշարան «ԱՐԵՒ»ի մէջ
Beqaa - Lebanon

Ելոյթ կ'ունենայ՝ Հանրածանօթ եւ Սիրուած Երգիչ

Յակոբ Մկրտիչեան եւ իր նուագախումբը

Արժէքաւոր նուէրներ տրամադրուած՝ "عبد بدران" Հաստատութեան կողմէ

Տեղեր ապահովել հեռաձայնելով` 03-370304 / 76-837353

Back to the calendar