Concert

Նռան Հույսը Nran Houyse

Mer Danik


Նռան Հույսը Nran Houyse
6 janv. 2021   8:21 PM
https://youtu.be/eBwFAsqCfNg
Turkey

ՆՌԱՆ ՅՈՅՍԻ ՆՈՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՊԱՍՏԱՌԻ ԱՌՋԵՒ

«Նռան յոյսը» նախագիծը իմի կը բերէ երաժիշտներ, որոնք կը մաղթեն առողջ, խաղաղ ու բարեբեր նոր տարի մը։ Մերտուները պիտի հասնին հատիկները այն նռան, զոր երաժիշտ բարեկամները կոտրած են իրենձ տան շեմին։ Նախագիծի հեղինակն ու ձեռնարկինկազմակերպիչն է Սեւան Աթաօղլու ( sevanataoglu@gmail.com).իրենց ելոյթներով հանդէս պիտի գան Աւետիս Էօզտեմիր, Պարթեւ ու Արի Հերկել, Լարիսա Փօյրազու Ռոպեր Տօղանայ, «Ոմանք», Մանէ ու Առէն, Արթօ Թունչպօյաճեան ու Եաշար Քուրթ, Լապտերներնուագախումբ ու Այշէնուր Քոլիվար։ Եղիա Աքկիւն ալ պիտի արտասանէ Կարպիս Ճանճիկեանէբանաստեղծութիւններ։ «Նռան յոյսը» հաղորդումին առթիւ հանդիսատեսին պիտի հրամցուին նորկատարումներ։ Երաժշտական հաղորդումը կարելի է դիտել Յունուարի 6-ի իրիկունը, Պոլսոյժամով 20:21-ին (GMT +3:00), Nran Houyse «YouTube»ի ալիքէն։

https://youtu.be/eBwFAsqCfNg

Music heals, music recovers. Music cannot be hopeless. Blessing of the Pomegranate for the New Year comes as an audio feast to us as gathered musicians and artist on a project "Pomegranate's Hope" to initiate a year full of performances.

Avedis Özdemir, Bartev & Ari Hergel, Larissa Poyraz & Rober Doğanay, Vomank, Mane & Aren, Arto Tunçboyaciyan & Yaşar Kurt, Labderner Orchestra & Ayşenur Kolivar are included in the project whose concept and organization have been carried out by Sevan Ataoğlu (sevanataoglu@gmail.com). Yeğya Akgün will also participate in the broadcast with poetry readings from poet Garbis Cancikyan. New performances will meet with the audience for the first time at the broadcast of "Nran Houyse". The music program will be on air on January 6th, at 20:21 (GMT +3:00) on YouTube channel "Nran Houyse".
Back to the calendar