Exhibition

Ցուցահանդես ՆԱՄ-ում | Exhibition at NAI

Naregatsi Art Institute


Ցուցահանդես ՆԱՄ-ում | Exhibition at NAI
19 août 2019   6:30 PM
16/1 Vardanants
Yerevan - Armenia

Օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 18:30-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա Գոռ Արթի (Գոռ Միրիջանյանի)՝ «Գլոբալ» խորագիրը կրող ցուցահանդեսի բացումը:

Բազմաթիվ մրցույթների մրցանակակիր Գոռ Արթը (Գոռ Միրիջանյանի) 1995-1999 թթ. սովորել է Մասիս քաղաքի Արվեստի դպրոցում:

2005 թվականին ուսումը շարունակել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Երևանի գեղարվեստի պետական քոլեջում (քանդակի բաժին):

2006-2010 թթ. սովորել է Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում (քանդակի բաժին):

2008 – 2010 թթ. սովորել է ԵՊՀ-ի ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետում:

2010 – 2011 թթ. Ֆլորենսիայի արվեստների ակադեմիայում (քանդակի, գեղանկարի և ինտերիերի դիզայն):

Մուտքն ազատ է:

Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 16/1

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On August 19th, at 6:30 pm, Naregatsi Art Institute will unveil an exhibition entitled "Global" featuring the works of Gor Art (Gor Mirijanyan).

The winner of many competitions Gor Art (Gor Mirijanyan) studied at the Art School in Masis in the period of 1995-1999.

In 2005 he continued his studies at Yerevan State College of Fine Arts after Panos Terlemezyan (Sculpture Department).

From 2006 to 2010 he studied at Yerevan State Academy of Fine Arts (Sculpture Department).

From 2008 to 2010 he studied at the Faculty of Romance and German Philology of YSU.

In the period of 2010 - 2011 he attended classes in Florence Academy of Arts (sculpture, painting and interior design).

Admission is FREE.

Address: 16/1 Vardanants, Yerevan

Phone · +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar