Conference

Հայոց տնտեսական դերը Եգիպտոսի մէջ (1882-1914)

ՀԲԸՄ Գահիրէ


Հայոց տնտեսական դերը Եգիպտոսի մէջ (1882-1914)
20 juil. 2019   7:00 PM
Չագըր Մշակութային Կեդրոն
26 Մուրատ Պէք փողոց
Հելիոպոլիս
Egypt

«Հայոց տնտեսական դերը Եգիպտոսի մէջ (1882-1914)»

Կը դասախօսէ՝

Պէյրութէն յատկապէս հրաւիրուած պատմաբան եւ գիտաշխատող՝

ՊԵՏՐՈՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Շաբաթ 20 Յուլիս 2019, Երեկոյեան ժամը 7:00-ին

Ելոյթէն վերջ տեղի պիտի ունենայ պատշաճ հիւրասիրութիւն

Սիրալիր հրաւէր բոլորին
Back to the calendar