Anniversary

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 28-րդ Ամեակի ձեռնարկ / 28th Anniversary of the Independence Day of Republic of Armenia

Քաթարի Ազգային Վարչութիւն / Armenian National Committee of Qatar


Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան  28-րդ Ամեակի ձեռնարկ / 28th Anniversary of the Independence Day of  Republic of Armenia
26 sept. 2019   8:00 PM
City Center Rotana Doha
Doha - Qatar

Յարգելի Հայրենակիցներ,

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 28-րդ Ամեակի առթիւ, Քաթարի Ազգային Վարչութիւնը, Քաթարի Հ.Հ. դեսպանատան մասնակցութեամբ, կազմակերպած է ձեռնարկ մը, որ տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-էն սկսեալ “City Centre Rotana Doha” պանդոկէն ներս։ Երեկոն կ'ընդգրկէ ընթրիք, ինչպէս նաեւ գեղարուեստական յայտագիր։

Լիայոյս ենք մեր հայրենակիցներուն մասնակցութեան ու քաջալերանքին, որպէսզի միասնաբար հայաշունչ եւ տոհմիկ մթնոլորտի մը մէջ նշենք հայրենիքի անկախութեան տօնը։

Ծանօթութիւն՝

Տոմսեր ապահովելու կամ տեղեկութիւններ ստանալու համար, հաճեցէ՛ք կապ հաստատել հեռաձայնելով ներքեւ յիշուած թիւերէն մէկուն։ Ձեր ուշադրութեան կ'ուզենք յանձնել, որ ձեռնարկին երեկոյեան, մուտքին տոմսեր պիտի չվաճարուին. հետեւաբար տոմսերը կանխաւ ապահովել։

Քաթարի Ազգային Վարչութիւն +974 3356 7853

Պրն. Յարութ Թորոսեան +974 5520 5216

Տիկ. Գայիանէ Մելիքեան +974 7032 0191

Տիկ. Միրէյ Աղազարեան +974 6689 2598

Քաթարի Ազգային Վարչութիւն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear fellow Armenians,

On the occasion of the 28th anniversary of the independence of the Republic of Armenia, the Armenian National Committee of Qatar with the participation of Embassy of the Republic of Armenia in the state of Qatar, is organizing an event that will take place on Thursday, Sep 26th, 2019, starting 8:00PM at City Centre Rotana Doha. The event will feature dinner and a cultural program.

We look forward to seeing you there, our fellow Armenians, in order to celebrate in unison our country's independence.

For reservation and details, kindly contact the following persons. Note that the tickets should be purchased earlier, since it wont be available on the night of the event.

Armenian National Committee of Qatar +974 3356 7853

Mr. Harout Torossian +974 5520 5216

Mrs. Gayane Melikyan +974 7032 0191

Mrs. Miray Aghazarian +974 6689 2598

Armenian National Committee of Qatar
Back to the calendar