Feast

Հանդիպում Կաղանդ Պապուկին հետ

ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տան պարտէզին մէջ


Հանդիպում Կաղանդ Պապուկին հետ
15 déc. 2019   3:00 PM
ՔԱՀԼ-ի Հայ Տարեցներու Տան պարտէզին մէջ
Beirut - Lebanon

Լուսանկար կաղանդ պապուկին հետ:

Հիւրասիրութիւն:

7,8 14, 15, 28 եւ 29 Դեկտեմբեր 2019-ին, ժանը 3:00-էն 6:30:

4-էն 8-ը տարեկան երեխաներու համար:

Տեղերը ապահովելու համար՝ հեռաձայնել 01 260533/4:
Back to the calendar