Concert

Նուռ Տրիո

Կանանց երաժշտական միամսյակ


Նուռ Տրիո
21 mars 2020   7:00 PM
Spendiaryan Special Music School
11 Khanjyan St.
Yerevan - Armenia

ԾՐԱԳԻՐ`

21 Մարտ 2020 | 19:00

Նուռ Տրիո

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոց Չայկովսկու փող., 27, Երևան

Մուտքն անվճար է։
Back to the calendar