Dance Show

Կոմիտաս․ այժմ և առհավետ

ՇՈՒՇԻ պարախումբ


Կոմիտաս․ այժմ և առհավետ
9 août 2019   7:00 PM
Գյումրու Մարզամշակութային կենտրոն
ք․ Գյումրի Մհեր Մկրտչյան 49
Gyumri - Armenia

ՇՈՒՇԻ պարախումբը (Սուրբ Վարդան մայր տաճար, Նյու Յորք)

Հովանավորությամբ՝ ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի

Ներկայացնում է՝

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՅԺՄ ԵՎ ԱՌՀԱՎԵՏ

60 կատարող Հայաստանից և ԱՄՆ-ից

Գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց՝

Սեդա Բասկալեան Գանթարճեան

Հրավիրյալ կատարողներ՝

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՆՎԱԳԱԽՈՒՄԲ

Գեղարվեստական ղեկավար՝ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Արտեմ Խաչատուր

Մեներգիչներ՝

Անահիտ Զաքարյան (ԱՄՆ)

Մուրադ Մալխասյան

Ասմունքող՝ ՀՀ վաստակավոր արտիստ Սամվել Բաղինյան

Մուտքն ազատ է

---------------------

The Shushi Armenian Dance Ensemble, under the auspices of the Saint Vartan Cathedral in New York City, came into existence in 1992 as a small, young cultural group when a few teenagers wanted to familiarize the non-Armenian community with Armenian history, culture, and traditions. On the occasion of the 3rd anniversary of the liberation of the ancient capital city “Shushi” in Karabagh in 1995, the group adopted the name “Shushi Armenian Dance Ensemble.”

Today, nineteen years later, the group has flourished to 120 dancers consisting of elementary, high school, college students, and young professionals. Most of these dancers are American born and represent Armenian youth from various parishes in the New York/New Jersey area. Seta Paskalian-Kantardjian is the Choreographer and the Artistic Director of the group, who is well-respected for her meritorious career in dance, and tremendous dedication to teaching Armenian dance, in various venues.
Back to the calendar