Concert

Ասմունքի երեկո ՆԱՄ-ում | Poetry Evening at NAI

Naregatsi Art Institute


Ասմունքի երեկո ՆԱՄ-ում | Poetry Evening at NAI
27 sept. 2019   7:00 PM
16/1 Vardanants, Yerevan
Yerevan - Armenia

Սեպտեմբերի 27-ին՝ ժամը 19:00-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում տեղի կունենա Բորիս Չթչյանի՝ «Մեր մեծերի խոսքերը» խորագիրը կրող ասմունքի երեկոն:

Միջոցառմանը Բորիս Չթչյանը կներկայացնի Սայաթ-Նովայի, Ն. Քուչակի, Ավ. Իսահակյանի, Վ. Տերյանի, Ե. Չարենցի ստեղծագործությունները հայերեն, վրացերեն, ռուսերեն լեզուներով:

Բորիս Չթչյանը ծնվել է Ախալցխայում: Սովորել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում:

Հանդիսանում է «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտի գլխավոր ճարտարագետ:

Մուտքն ազատ է:

Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 16/1

Հեռ. +374 10 580105

www.naregatsi.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

On September 27th , at 7:00 pm, Naregatsi Art Institute will host Boris Chitchyan's poetry evening entitled “The Words of Our Greats”.

Boris Chtchyan will represent at the event works by N. Kuchak, Av. Isahakian, V. Teryan, Y. Charents in Armenian, Georgian and Russian languages.

Boris Chtchyan was born in Akhaltsikhe. Studied at Yerevan Polytechnic Institute.

He is the chief engineer of the Armenian State Institute of Architecture.

Admission is FREE.

Address: 16/1 Vardanants, Yerevan

Phone · +374 10 580105

www.naregatsi.org
Back to the calendar