Conference

Բազմաձայն զրոյց Գաղութահայ մտահոգութիւններ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ / «Խօսնակ» պաշտոնաթերթ


Բազմաձայն զրոյց Գաղութահայ մտահոգութիւններ
18 oct. 2019   8:00 PM
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Ահրամճեան Կեդրոնին մէջ
Beirut - Lebanon

Ա․ - Հայ դպրոցին դերը ներկայ պայմաններուն մէջ

Կը զեկուցէ՝ Պրն․ Կրէկուար Գալուստ

Բ․ - Հայ ուսուցչին դերը, տեղը և ճակատագիրը

Կը զեկուցէ՝ Տիկ․ Մարալ Տէյիրմէնճեան

Գ․ - Հայ տպագիր մամուլը և անոր ճակատագիրը

Կը զեկուցէ՝ Պրն․ Շահան Գանտահարեան

Կը համադրէ՝ Համբիկ Մարտիրոսեան

- Գեղարուեստական յայտագիր

- Հիւրասիրութիւն
Back to the calendar