Trip

Պտոյտ

Հայ Աւետարանական Գոլէճի Տիկնանց Ընկերային Յանձնախումբին


Պտոյտ
11 mai 2024   8:00 AM
Պուրճ Համուտի նախկին Wooden Bakery-ին առջեւէն:
Beirut - Lebanon

Տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ` 11 Մայիս, 2024 -ին:

Այցելութիւն հետեւեալ վայրերը.

دير الشفيعة الحارة Յոթ Գմբեթով Եկեղեցի՝ Քուրա

Maria Grotti Վարդէ Եկեղեցի եւ օդանաւէ տուն` Միզիարա

Ճաշարան جسر رشعين Զղարթա

Սակ` 25 $ (փոխադրածախս - ճաշ)։

Տոմսեր ապահովելու համար կրնաք հեռաձայնել 03/ 968039 թիւին

Back to the calendar