Commemoration

Թեսաղոնիկէի ձեռնարկներու շարք

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբ


Թեսաղոնիկէի ձեռնարկներու շարք
24 avr. 2021   11:59 AM
https://www.youtube.com/channel/UCgFnddnGfBBRec44JCZ3iIw
Central Macedonia - Greece

Շա­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ

ժա­մը 12.00-ին

­Գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Ս­տե­փա­նոս Ծ.Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի կող­մէ

­Ներ­կայ պիտի ըլ­լան պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ

­Խօսք՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ մարզ­պետ տի­կին Փ. ­Փա­թու­լի­տու

Արարողութեան աւարտին պիտի յաջորդէ դափնեպսակներու զետեղում

Թեսաղոնիկէի Գ. Զօրաբաժինի յուշարձանին առջեւ

Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պի­տի սփռո­ւի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ

«YouTube»-ի եւ «Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης» ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն։

­Ժա­մը 9.30 — 13.30

«­Հա­յաս­տան» սրահին մէջ Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ

Ժա­մը 20.00-ին

Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կի լու­սա­ւո­րում

­Բո­ղո­քի նստա­ցոյց

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի ան­դամ­նե­րուն կող­մէ

Σάββατο 24 Απριλίου

Ώρα 12.00

* Δοξολογία στην εκκλησία της Παναγίας

* Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Γ' Σώματος Στρατού

Ώρα 9.30-13.30

* Εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Αρμενικός Σταυρός Ελέους Μακεδονίας-Θράκης παράρτημα "Ανί"

Ώρα 20.00

*Φωτισμός του Λευκού Πύργου

*Καθιστική διαμαρτυρία της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδας παράρτημα "Σογομών Τεχλιριάν"
Back to the calendar