Commemoration

Commémoration du 104e anniversaire du Génocide arménien

Նոշատելի հայկական կենտրոն / Centre Arménien de Neuchâtel


Commémoration du 104e anniversaire du Génocide arménien
24 avr. 2019   7:30 PM
Rue de la Maladière 57, Neuchâtel
Neuchâtel - Switzerland

Pour le 24 avril, journée de commémoration du génocide arménien, Le Centre arménien de Neuchâtel propose la projection du film

<< La Promesse >>.

Entrée libre.

Age légal dès 12 ans

Les places sont limitées, pour la réservation de vos sièges veuillez contacter Tatev au 076 282 87 89.

Un grand merci à la société AZAT Sàrl (Mme.Termine Ayvazyan Sydler) pour le soutien de cette projection.

Նոշատելի հայկական կենտրոնը Հայոց Ցեղասպանության հիշատակության օրվա առթիվ կազմակերպում է «Խոստումը» ֆիլմի ցուցադրություն՝ կենտրոնի գործող հասցեում. ապրիլի 24-ին, ժամը 19:30։ Մուտքը անվճար՝ 12 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողների համար։

Տեղերը սահմանափակ են, այդ պատճառով Ձեր տեղը նախօրոք ամրագրելու համար խնդրում ենք զանգահարել Տաթևին՝ այս հեռախոսահամարով.

076 282 87 89։

Ֆիլմի ցուցադրումը հովանավորել է մեծարգո Տիկին Թերմինե Այվազյան Սիդլերը: Մեր խորին հարգանքը նրան։
Back to the calendar