Course

Haytadology

Austrian Armenian Committee for Justice and Democracy - Հայ Դատ


Haytadology
31 janv. 2020   7:00 PM
Austrian Armenian Committee for Justice and Democracy - Հայ Դատ
Kolonitzgasse 11, 1030 Vienna
Vienna - Austria

Haytadology an intensive course on Armenian issues taking place in Vienna starting from 31 January evening to 2 February afternoon 2020.

Do not hesitate to contact us for further information.

Registration link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGCs95b16fcB2-gN-DQmLR7SJoY7mYbFgIQCe8BVcrSGr7pA/viewform?usp=sf_link

Email: haytad.aacjd@gmail.com

Եւրոպայի մէջ հասակ առնող հայ երիտասարդութիւնը բաւականաչափ տեղեակ չէ «Հայ Դատ» հասկացողութեան, անոր պատմութեան, կարեւորութեան, յետապնդած նպատակներուն, ձեռքբերումներուն, դիմագրաւած իրաւական ու այլ տեսակի մարտահրաւէրներուն, ինչպէս նաեւ պէտք եղած գիտական փաստարկներուն եւ հակա-փաստարկներուն չի տիրապետեր արհեստավարժօրէն հակադարձելու Եւրոպայի մէջ օրէ օր աճող թրքական եւ ազերիական հակահայ քարոզչութեան եւ ապատեղեկատււութեան: Առ այդ, անհրաժեշտ է այս բոլորին անդրադարձող որակաւորման դասընթացք մը կազմակերպել:

Դասընթացքի Նպատակ

- Եւրոպաի մէջ ապրող երիտասարդութեան հայ դատի անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտել:

- Ժամանակակից advocacy եւ lobbiying միջոցներուն ծանօթանալ:

- Յստակ ու հիմնաւորուած դիրքորոշումներ եւ պատասխաններ ունենալ Թրքական եւ Ազերիական կեցուածքներուն:

Մասնակցութեան վայր, թուական եւ պայմաններ

Դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Վիեննայի մէջ Շաբաթ 1 եւ Կիրակի 2 Փետրուար 2020-ին: Մասնակիցները պարտին Վիեննա ժամանել Ուրբաթ 31 Յունուար 2020-ի երեկոյեան: Դասըթացքը Կիրակի կէսօրէ ետք ժամը 4.00-ին կ՛աւարտի: Դասընաթցին վայրը կը փոխանցենք յառաջիկային:

Դասընթացքին կրնան մասնակցիլ Եւրոպայի մէջ ապրող 18-35 տարեկան հայ երիտասարդներ:
Back to the calendar