Theater

Տեսակ մը Թատրոն

Hamazkayin - Kasbar Ipegian Theater Company


Տեսակ մը Թատրոն
7 avr. 2024   8:30 PM
«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահ
Beirut - Lebanon

«Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահ

Դերակատարներ՝

Անի Պարիկեան

Խաչիկ-Հրակ Տէմիրճեան

Հերմինէ Նիւրբեթլեան

Յովսէփ “Եուսուֆ” Գափլանեան

Սարին Պագգալեան

Հրանդ Գալեմքերեան

Վարդան Ազնաւուրեան

Դալար Արսլանեան

Ժան Պէքէրէճեան

Բեմադրիչ՝

Յակոբ Տէր Ղուկասեան

Բեմադրիչի օգնական եւ բեմավար՝ Փաթիլ Գուլաճեան

Թարգմանութիւն՝ Փաթիլ Գուլաճեան

Տարազի ձեւաւորում եւ իրագործում՝ Անի Յովսէփեան

Երաժշտութեան ընտրութիւն՝ Վարդան Ազնաւուրեան

Որմազդ եւ marketing՝ Մարիա Եիրիքեան

Ենթախորագիր՝ Անժելինա Սարգիսեան

Տոմսերը ստանալ Համազգայինի Լեւոն Շանթ եւ Աղբալեան զոյգ կեդրոններէն կամ հեռաձայնելով 03799472 թիւին, իսկ ելոյթի օրերը կիշէէն։

Ծանօթ՝ ներկայացման կրնաք նաեւ հետեւիլ անգլերէն subtitle-ով։

Սակ՝ 5, 10 եւ 15 ամ. տոլար

Back to the calendar