Theater

Օթել Փլազայի Սենեակը

Մհեր Մկրտչեան Թատերախումբ


Օթել Փլազայի Սենեակը
9 juin 2024   8:30 PM
Յակոբ Տէր Մելքոնեան թատերասրահ
Beirut - Lebanon

Հեղինակ՝ Նիլ Սայմըն

Բեմադրութիւն՝ Յարութ Գնդունի

7, 8 եւ 9 Յունիս 2024, ժամը 20:30

Back to the calendar